Σχολή Οδηγών Acropolis 1- Εκπαιδευτής Οδηγών Νίκος Μπριλής
210 2321662 | Κωστή Παλαμά & Γενναδίου (γωνία) – Καματερό

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Σχολή Οδηγών Acropolis 1

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αφορά επαγγελματίες οδηγούς που έχουν σε ισχύ δίπλωμα οδήγησης οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων/φορτηγά (Γ1, Γ1+Ε,Γ, Γ+Ε) ή οχημάτων μεταφοράς επιβατών/λεωφορεία (Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε).

Σύμφωνα με το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ Α’ 112/18.6.2011), το Π.Ε.Ι. διακρίνεται σε:

α/ Π.Ε.Ι. Αρχικής Επιμόρφωσης

το οποίο αποκτάται μέσω θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων και αφορά όσους οδηγούς έχουν αποκτήσει ή πρόκειται να αποκτήσουν άδεια οδήγησης:

  • Γ1, Γ1+Ε, Γή Γ+Ε από 10 Σεπτεμβρίου του 2009 ή
  • Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε από 10 Σεπτεμβρίου του 2008
β/ Π.Ε.Ι. Περιοδικής Κατάρτισης

το οποίο αποκτάται κατόπιν επιτυχής παρακολούθησης 35 ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης, χωρίς εξετάσεις και αφορά όσους οδηγούς έχουν αποκτήσει άδεια οδήγησης::

  • Γ1, Γ1+Ε, Γή Γ+Ε πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου του 2009 ή
  • Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου του 2008.

Αποταθείτε στη γραμματεία μας και θα φροντίσει άμεσα κάθε λεπτομέρεια.

Μπορείτε να καλείτε τη Σχολή Οδηγών Acropolis 1 για περισσότερες πληροφορίες πατώντας το παρακάτω κουμπί άμεσης επικοινωνίας ή συμπληρώνοντας τη φόρμα ενδιαφέροντος και εντός 24 ωρών θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ