Σχολή Οδηγών Acropolis 1- Εκπαιδευτής Οδηγών Νίκος Μπριλής
210 2321662 | Κωστή Παλαμά & Γενναδίου (γωνία) – Καματερό

Αντίγραφα Άδειας Οδήγησης / Κυκλοφορίας

Σχολή Οδηγών Acropolis 1

Αντίγραφα Άδειας Οδήγησης / Κυκλοφορίας

Για Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω κλοπής, απώλειας ή φθοράς, θα χρειαστείτε:
  • δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου,
  • παράβολα 30€ +30€ +9,02€ (Σε περίπτωση που υπάρχει βεβαίωση από την αστυνομία ότι η κλοπή του διπλώματος έχει γίνει μέσα από αυτοκίνητο δεν χρειάζεται το ένα παράβολο των 30 €),
  • φωτοαντίγραφο ταυτότητας,
  • αίτηση για άδεια οδήγησης,
  • υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης και
  • έναν φάκελο κατάθεσης δικαιολογητικών.
Για Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας Οχήματος θα χρειαστείτε:
  • την πρωτότυπη άδειας κυκλοφορίας, εάν τη διαθέτετε,
  • υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης,
  • φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και
  • έναν φάκελο κατάθεση δικαιολογητικών.

Αποταθείτε στη γραμματεία μας και θα φροντίσει άμεσα κάθε λεπτομέρεια.

Μπορείτε να καλείτε τη Σχολή Οδηγών Acropolis 1 για περισσότερες πληροφορίες πατώντας το παρακάτω κουμπί άμεσης επικοινωνίας ή συμπληρώνοντας τη φόρμα ενδιαφέροντος και εντός 24 ωρών θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ