Σχολή Οδηγών Acropolis 1- Εκπαιδευτής Οδηγών Νίκος Μπριλής
210 2321662 | Κωστή Παλαμά & Γενναδίου (γωνία) – Καματερό

Επέκταση Ισχύουσας Άδειας Οδήγησης

Σχολή Οδηγών Acropolis 1

Επέκταση Ισχύουσας Άδειας Οδήγησης

Η επέκταση μιας άδειας οδήγησης μπορεί να γίνει εντός των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ.

Οι άδειες οδήγησης Α1 που έχουν εκδοθεί από 6/2002 έως και 18/1/2011 μπορούν να μετατραπούν σε Α με σταδιακή πρόσβαση μετά το πέρας της διετίας.  Οι άδειες οδήγησης Α1 που έχουν εκδοθεί από 19/1/2011 και μετά γίνονται αυτόματα Α2 χωρίς να χρειάζεται να περάσει η διετία.

Για άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί πριν από 6/2002, η μετατροπή κατηγορίας γίνεται με εξετάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, για επέκταση από τις κατηγορίας ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α σε Α1 ή Α2 ή Α ή Β και για επέκταση από την κατηγορία Β σε ΒΕ απαιτείται μια δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Για επέκταση από την κατηγορία Β σε ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α απαιτείται μια θεωρητική εξέταση και μία δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Ο κάθε υποψήφιος χρειάζεται να έχει συμπληρώσει:

α) Το 16ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου ΑΜ

β) Το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης κατηγορίας Α1, Β ή ΒΕ.

γ) Το 20ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης κατηγορίας Α2.

δ) Το 24ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας της κατηγορίας Α.  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε είναι:
  • δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου,
  • φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  • αίτηση για άδεια οδήγησης,
  • υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης κατηγορίας στην οποία μετατρέπετε,
  • την άδεια οδήγησης που μετατρέπετε και
  • έναν φάκελο κατάθεσης δικαιολογητικών
  • το συνολικό απαιτούμενο κόστος είναι:

          α) 72,02€, για επέκταση από τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α σε Α1, Α2, Α, Β

          β) 87,02€, για επέκταση από την κατηγορία Β σε ΑΜ, Α1, Α2, Α

          γ) 153,15€, για επέκταση από την κατηγορία Β στην ΒΕ

Αποταθείτε στη γραμματεία μας και θα φροντίσει άμεσα κάθε λεπτομέρεια.

Μπορείτε να καλείτε τη Σχολή Οδηγών Acropolis 1 για περισσότερες πληροφορίες πατώντας το παρακάτω κουμπί άμεσης επικοινωνίας ή συμπληρώνοντας τη φόρμα ενδιαφέροντος και εντός 24 ωρών θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ