Σχολή Οδηγών Acropolis 1- Εκπαιδευτής Οδηγών Νίκος Μπριλής
210 2321662 | Κωστή Παλαμά & Γενναδίου (γωνία) – Καματερό

Η Σχολή Οδηγών Νίκος Μπριλής

Η Σχολή Οδηγών “Acropolis 1” με εκπαιδευτή οδηγών τον Νίκο Μπριλή προσφέρει με σεβασμό και επαγγελματισμό όλες εκείνες τις υπηρεσίες για τη σωστή εκπαίδευση των νέων οδηγών, αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, φορτηγού και λεωφορείου.

Επίσης, η Σχολή Οδηγών “Acropolis 1” προσφέρει υπηρεσίες προς τους οδηγούς, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν.

Ενδεικτικά, η Σχολή Οδηγών “Acropolis 1” προσφέρει διεκπεραιώσεις για την ανανέωση και αντικατάσταση αδειών οδήγησης, αντίγραφα αδείας, έκδοση ή ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, επέκτση αδείας οδήγησης και χορήγηση ή ανανεώση ειδικής άδειας ΤΑΞΙ.

Επίσης, αναλαμβάνει την έκδοση και ανανέωση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) για τους οδηγούς μεταφοράς εμπορευμάτων ή/και για τους οδηγούς μεταφοράς επιβατών.

Η κατάρτιση με γνώση για σωστή χρήση του οχήματος αλλά και την υιοθέτηση σωστής και υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς είναι η φιλοσοφία που ο εκπαιδευτής οδηγών Νίκος Μπριλής μεταφέρει μέσω της εκπαίδευσης σε κάθε νέο οδηγό.