Σχολή Οδηγών Acropolis 1- Εκπαιδευτής Οδηγών Νίκος Μπριλής
210 2321662 | Κωστή Παλαμά & Γενναδίου (γωνία) – Καματερό

Δίπλωμα Αυτοκινήτου

Σχολή Οδηγών Acropolis 1

Δίπλωμα Αυτοκινήτου

Η επιτυχία απόκτησης του διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου δεν είναι μόνο η επιτυχία στις εξετάσεις, αλλά αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι η απόκτηση σωστής οδηγικής συμπεριφοράς, ικανότητα παρατήρησης και κατανόησης των καταστάσεων στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένας οδηγός.

Η σχολή Acropolis 1 εφαρμόζει ένα σύστημα εκπαίδευσης εμπλουτισμένο με παραδείγματα μέσω βίντεο και εικόνας για βαθύτερη κατανόηση των συστημάτων του οχήματος και των περιπτώσεων που μπορεί να συναντήσει κάποιος κατά την διάρκεια της οδήγησης.

Πρακτικά: 25 ώρες

Θεωρητικά: 21 ώρες

Αν ο υποψήφιος κατέχει άλλο δίπλωμα οδήγησης (ΑΜ,Α1,Α2,Α):

  • Θεωρητικά: δεν απαιτούνται
  • Πρακτικά: 18 ώρες

Για την απόκτηση της άδειας ο υποψήφιος χρειάζεται:

  • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
  • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
  • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) ή τρίτης χώρας.
  • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 του Παρατήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101).
  • Να επιτύχει σε θεωρητική εξέταση και σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση ελαχίστων ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ACROPOLIS 1 ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ:

Μπορείτε να καλείτε τη Σχολή Οδηγών Acropolis 1 για περισσότερες πληροφορίες πατώντας το παρακάτω κουμπί άμεσης επικοινωνίας ή συμπληρώνοντας τη φόρμα ενδιαφέροντος και εντός 24 ωρών θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ