Σχολή Οδηγών Acropolis 1- Εκπαιδευτής Οδηγών Νίκος Μπριλής
210 2321662 | Κωστή Παλαμά & Γενναδίου (γωνία) – Καματερό

Ανανέωση / Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης

Σχολή Οδηγών Acropolis 1

Ανανέωση/Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης

Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α & Β, έχουν διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη, από την ημέρα έκδοσης και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.  Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες Γ, Δ & Γ+Ε έχουν διοικητική ισχύ πέντε (5) έτη, από την ημέρα έκδοσης και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.

Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών οι άδειες οδήγησης ανανεώνονται κάθε τρία (3) χρόνια από την έκδοση ή την προηγούμενη ανανέωσή τους.  Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη, από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας και ο κάτοχος εξετάζεται μόνο από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή.

Για να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης, θα χρειαστείτε:

 • πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε,
 • την παλιά άδεια οδήγησης,
 • τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου,
 • παράβολο 50€ + 30 €+ 18€,
 • φωτοαντίγραφο ταυτότητας,
 • αίτηση για άδεια οδήγησης,
 • υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης και
 • έναν φάκελο κατάθεσης δικαιολογητικών.

Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης

Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε την παλιά σας άδεια οδήγησης με μια νέου τύπου, θα χρειαστείτε:

 • την παλιά άδεια οδήγησης,
 • δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου,
 • παράβολο 30€,
 • φωτοαντίγραφο ταυτότητας,
 • αίτηση για άδεια οδήγησης,
 • υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης και
 • έναν φάκελο κατάθεσης δικαιολογητικών.

Αποταθείτε στη γραμματεία μας και θα φροντίσει άμεσα κάθε λεπτομέρεια.

Μπορείτε να καλείτε τη Σχολή Οδηγών Acropolis 1 για περισσότερες πληροφορίες πατώντας το παρακάτω κουμπί άμεσης επικοινωνίας ή συμπληρώνοντας τη φόρμα ενδιαφέροντος και εντός 24 ωρών θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ