Σχολή Οδηγών Acropolis 1- Εκπαιδευτής Οδηγών Νίκος Μπριλής
210 2321662 | Κωστή Παλαμά & Γενναδίου (γωνία) – Καματερό

Δίπλωμα Λεωφορείου Αρθρωτού ή Ρυμουλκούμενου

Σχολή Οδηγών Acropolis 1

Δίπλωμα Λεωφορείου Αρθρωτά ή Ρυμουλκούμενου D1E / DE

Η σχολή Acropolis 1 προσφέρει τη δυνατότητα εκπαίδευσης και απόκτησης διπλώματος λεωφορείου κατηγορίας D1E / DE

Πρακτικά: 10 ώρες

Θεωρητικά: Δεν απαιτούνται

Για την απόκτηση της άδειας ο υποψήφιος χρειάζεται:

 • Να έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας κατηγορίας C1 ή C για την επέκταση στην κατηγορία C1+E ή C+E και D1 ή D για την επέκταση στην κατηγορία D1+E ή D+E
 • Να έχει συμπληρώσει:
  • α) για την κατηγορία C1 και C1+E, το 18ο έτος της ηλικίας του
  • β) για την κατηγορία C και C+E , το 21ο έτος της ηλικίας του ή το 18ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά
  • γ)για την κατηγορία D1 και D1+E, το 21ο έτος της ηλικίας του
  • δ) για την κατηγορία D και D+E , το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 21ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά
 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) ή τρίτης χώρας.
  Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 του Παρατήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101).
 • Να επιτύχει σε θεωρητική εξέταση και σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση ελαχίστων ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ACROPOLIS 1 ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ή ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ D1E / DE:

Μπορείτε να καλείτε τη Σχολή Οδηγών Acropolis 1 για περισσότερες πληροφορίες πατώντας το παρακάτω κουμπί άμεσης επικοινωνίας ή συμπληρώνοντας τη φόρμα ενδιαφέροντος και εντός 24 ωρών θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ