Σχολή Οδηγών Acropolis 1- Εκπαιδευτής Οδηγών Νίκος Μπριλής
210 2321662 | Κωστή Παλαμά & Γενναδίου (γωνία) – Καματερό

Δίπλωμα Λεωφορείου

Σχολή Οδηγών Acropolis 1

Δίπλωμα Λεωφορείου D1 / D

Η σχολή Acropolis 1 προσφέρει τη δυνατότητα εκπαίδευσης και απόκτησης διπλώματος λεωφορείου κατηγορίας D & D1.

Πρακτικά: 15 ώρες

Θεωρητικά: 15 ώρες

Αν ο υποψήφιος κατέχει δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας(D’ή D+E’ ή D1′ ή D1+E’):

 • Θεωρητικά: 7 ώρες
 • Πρακτικά: 6 ώρες

Για την απόκτηση της άδειας ο υποψήφιος χρειάζεται:

 • Να έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας κατηγορίας B’ (αυτοκινήτου) και πάνω
 • Να έχει συμπληρώσει:
  α) για την κατηγορία D1 , το 21ο έτος της ηλικίας του
  β) για την κατηγορία D , το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 21ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά
 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) ή τρίτης χώρας.
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 του Παρατήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101).
 • Να επιτύχει σε θεωρητική εξέταση και σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση ελαχίστων ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ACROPOLIS 1 ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ D /D1:

Μπορείτε να καλείτε τη Σχολή Οδηγών Acropolis 1 για περισσότερες πληροφορίες πατώντας το παρακάτω κουμπί άμεσης επικοινωνίας ή συμπληρώνοντας τη φόρμα ενδιαφέροντος και εντός 24 ωρών θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ