Σχολή Οδηγών Acropolis 1- Εκπαιδευτής Οδηγών Νίκος Μπριλής
210 2321662 | Κωστή Παλαμά & Γενναδίου (γωνία) – Καματερό

Έκδοση / Ανανέωση Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου

Σχολή Οδηγών Acropolis 1

Έκδοση/Ανανέωση Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου

Με την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού ταυτοποιείται ο οδηγός και επιτρέπεται η αποθήκευση των δεδομένων της δραστηριότητάς του.  Είναι εξατομικευμένη, φέρει δηλαδή την ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της και η μοναδικότητά της ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού είναι υποχρεωτική για επαγγελματίες οδηγούς και η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη.

Οι προϋποθέσεις για την έκδοσή της είναι ο οδηγός:
 • να είναι επαγγελματίας οδηγός οχήματος που χρησιμοποιείται για την μεταφορά εμπορευμάτων, όπου το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος  υπερβαίνει τους 3.5 τόνους, ή οχημάτων που μεταφέρουν πλέον των εννέα επιβατών, συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού. Τα παραπάνω αφορούν καινούρια οχήματα ταξινομημένα με ημερομηνία μεταγενέστερη της 1ης Μαΐου του 2006,
 • να διαθέτει ισχύουσα άδεια οδήγησης σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες Γ1, Γ, Δ1, Δ, Γ1 + Ε, Δ1 + Ε, Γ + Ε, Δ + Ε,
 • να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα,
 • να μην έχει στην κατοχή του άλλη ισχύουσα κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού ή να μη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία έκδοσής της και
 • να μην έχει στην κατοχή του κάρτα συνεργείου-τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου.
Για την έκδοση ή την ανανέωση της Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου θα χρειαστείτε:
 • φωτογραφία διαβατηρίου σε CD στο οποίο θα συμπεριλάβετε σκαναρισμένη και την υπογραφή σας,
 • παράβολο 150€,
 • φωτοτυπία ταυτότητας,
 • φωτοτυπία άδειας οδήγηση,
 • αίτηση για άδεια οδήγησης,
 • υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης,
 • φωτοαντίγραφο της προηγούμενης κάρτας, στην περίπτωση ανανέωσης και
 • έναν φάκελο κατάθεσης δικαιολογητικών.

Αποταθείτε στη γραμματεία μας και θα φροντίσει άμεσα κάθε λεπτομέρεια.

Μπορείτε να καλείτε τη Σχολή Οδηγών Acropolis 1 για περισσότερες πληροφορίες πατώντας το παρακάτω κουμπί άμεσης επικοινωνίας ή συμπληρώνοντας τη φόρμα ενδιαφέροντος και εντός 24 ωρών θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ