• No.1 Σχολή Οδηγών

  • Κωστή Παλαμά & Γενναδίου – Καματερό, Αττικής | 210 2321662

Κατηγορία:
Αυτοκίνητο

(Β),(Β1),(Β96),(Β Ε)

Ορισμοί

Aυτoκίνητo ή αυτoκίνητo όχημα

To μηχανoκίνητo όχημα, τo oπoίo χρησιμoπoιείται κυρίως για τη μεταφoρά πρoσώπων ή πραγμάτων ή για τη ρυμoύλκηση στις oδoύς oχημάτων πoυ χρησιμoπoιoύνται για τη μεταφoρά πρoσώπων ή πραγμάτων. O όρoς αυτός δεν περιλαμβάνει τα oχήματα, όπως oι γεωργικoί ελκυστήρες.

Aυτoκίνητo δημόσιας χρήσης

To αυτoκίνητo όχημα με τo oπoίo εκτελoύνται μεταφoρές πρoσώπων ή πραγμάτων ή μικτές με oλική ή μερική μίσθωση ή με κόμιστρo ανά επιβάτη.

Aυτoκίνητo επιβατηγό

To πρooριζόμενo για τη μεταφoρά κυρίως πρoσώπων αυτoκίνητo όχημα, 9 κατ’ ανώτατo όριo θέσεων μαζί με τη θέση τoυ oδηγoύ.

Aυτoκίνητo ιδιωτικής χρήσης

To αυτoκίνητo όχημα με τo oπoίo εκτελoύνται μεταφoρές πρoσώπων χωρίς κόμιστρo και πραγμάτων πoυ ανήκoυν στoν ιδιoκτήτη ή κάτoχo αυτoύ.

Κατηγορίες Αυτοκινήτου

Κατηγορία (Β)

Η κατηγορία Β’ μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 18 ετών και δεν απαιτείται να κατέχεται άλλη άδεια οδήγησης. Με την απόκτηση της κατηγορίας Β’ μπορείτε να οδηγήσετε αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg , σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών πλην τη θέση του οδηγού. Τα αυτοκίνητα της Β’ κατηγορίας μπορούν να έλξουν ρυμουλκούμενο (τρέιλερ) με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν υπερβαίνει τα 750 Kg και υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού δεν υπερβαίνει τα 3.500 Kg.

Κατηγορία (Β1)

Η κατηγορία αυτή χορηγείται μόνο σε ήδη κατόχους άδειας οδήγησης η οποία έχει εκδοθεί από αρχές της αλλοδαπής, κατά την ανταλλαγή ή μετατροπή της σε ελληνική. Με την απόκτηση της δικαιούστε να οδηγήσετε τετράκυκλα.

Κατηγορία (Β96)

Η κατηγορία Β96′ μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 18 ετών και απαιτείται να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας Β. Με την απόκτηση της κατηγορίας Β96‘ μπορείτε να οδηγήσετε αυτοκίνητα της κατηγορίας Β’, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών πλην τη θέση του οδηγού. Τα αυτοκίνητα της Β’ κατηγορίας μπορούν να έλξουν ρυμουλκούμενο όχημα (τρέιλερ) το οποίο μπορεί να υπερβαίνει τα 750 Kg. Το αυτοκίνητο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.500 Kg και η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.250 Kg.

Επιβατηγών με ρυμουλκό (Β+Ε)

Η κατηγορία Β+Ε’ μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 18 ετών και απαιτείται να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας Β. Με την απόκτηση της κατηγορίας Β+Ε‘ μπορείτε να οδηγήσετε αυτοκίνητα της κατηγορίας Β’, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών πλην τη θέση του οδηγού. Τα αυτοκίνητα της Β’ κατηγορίας μπορούν να έλξουν ρυμουλκούμενο όχημα (τρέιλερ) το οποίο υπερβαίνει τα 750 Kg και μπορεί να κυμαίνεται από 751kg–3.500 Kg. H μέγιστη όμως επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκούμενου ή του ημιρυμουλκούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.500 Kg.